დინამო თბილისის საფეხბურთო აკადემია

დინამო თბილისის საფეხბურთო აკადემია. რომელიც გათვლილია 100-150 ნორჩ ფეხბურთე-ზე. პროექტი შესრულდა 2013 წელს. სრული სამრეცხაო კომპლექტით, რომელიც გათვლი- ლია 350-400 კგ. სარეცხის მომსახურებაზე, როგორც საფეხბურთო ფორმების, ასევე თეთრეუ-ლის რეცხვა-შრობა-გაუთოებისვის.

ვატარებთ დანადგარების გეგმიურ შემოწმებას, მიმდინარე რემონტებს და პერსონალის პერი-ოდულ ტრენინგებს.