სამრეცხაოს დიზაინ-სერვისი

კომპანია „ჯეომაკი“ გთავაზობთ თქვენი სამრეცხაოს სრულ პროქტირებას.

მას შემდეგ, როდესაც გვეცოდინება:

  • თქვენი სამრეცხაოს ფართობი (სასურველია ნახაზი AutoCad ფორმატში)
  • სარეცხის დღიური კილოგრამაჟი
  • დანადგარების მოდელები

ჩვენ შემოგთავაზებთ თქვენი სამრეცხაოს სრულ პროქტირებას დანადგარების განლაგების მითითებით, ინფრასტრუქტურის :

  • ვენტილაცია
  • კანალიზაცია
  • დენის და წყლის წერტილები
  • გაზის ან ორთქლის შეერთებები

კონკრეტული განლაგებებით და ნახაზებით, გამოსაყენებელი მასალების, სათავსოების და დამხმარე მოწყობილებების რეკომენდაციებით.

ჩვენ აგრეთვე შემოგთავაზებთ 1 კგ. სარეცხის სრული მომსახურების თვითღირებულების თეორიულ გათვლას დანადგარების მოდელების მიხედვით, დენზე, წყალზე და გაზზე არსებული ტარიფების, მომსახურე პერსონალის ანაზღაურების გათვალისწინებით.